I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TUẦN 11/2018 (từ 12/03/2018 - 18/03/2018):

 1.  1. Bệnh sốt xuất huyết: Tuần 11/2018 có 4 ca giảm 2 ca so với tuần 10/2018. Có 1 ca học tại lớp 19-24 tháng MN Quận P.4. Cộng dồn so với tuần 11/2017 giảm 58,1% (41/98); Không có tử vong.

Ca  bệnh

P. 1

P. 2

P. 3

P.4

P.5

P.6

P.7

P.8

P.9

P.10

P.11

P.12

P.13

P.14

P.15

Tổng cộng

Tháng 1

1

1

0

3

1

2

0

0

0

3

0

0

5

0

1

17

Tháng 2

0

1

0

0

0

0

0

1

0

2

0

0

3

1

3

11

Tuần 9

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

3

Tuần 10

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

6

Tuần 11

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

4

Cộng dồn năm  2018

1

2

1

5

1

3

0

2

1

6

2

1

8

2

6

41         


Ghi chú: 
  Trong tuần ghi nhận được số ca khám theo dõi SXH ngoại trú tại bệnh viện Tân Bình, các bệnh viện khác trong tuần là 11 ca bệnh. (Cộng dồn 41 ca bệnh).

 1. 2. Bệnh do vi rút Zika: Tuần 11/2018 không có ca bệnh.
 2. 3. Bệnh tay chân miệngTuần 11 có 1 ca bệnh. Tất cả đều không đi học. Cộng dồn so với tuần 11/2017 giảm 14.2% (6/7); Không có tử vong.

Ca  bệnh

P. 1

P. 2

P. 3

P.4

P.5

P.6

P.7

P.8

P.9

P.10

P.11

P.12

P.13

P.14

P.15

Tổng cộng

Tháng 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

Tháng 2

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

3

Tuần 9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Cộng dồn năm  2018

0

1

0

0

0

0

0

0

1

3

0

0

0

0

1

6


4. Các loại dịch bệnh khác (cộng dồn): S
ởi: 0 ca; ho gà: 0 ca; tiêu chảy: 0 ca; quai bị: 0 ca; Thủy đậu: 1 ca; rubella: 0 ca; lỵ trực trùng: 0 ca; viêm não virut: 0 ca; viêm gan A: 0 ca; Cúm AH5N1: 0 ca; H7N9: 0 ca; H1N1: 0 ca; viêm màng não do siêu vi: 0 ca; thương hàn: 1 ca; sốt rét: 0; uốn ván 0 ca; não mô cầu: 0 ca; tiêu chảy cấp: 0 ca; 0 ca viêm cầu lợn; 0 ca sốt rét. 0 ca cúm. 0 ca .Sốt phát ban: 2 ca; viêm gan B: 1 ca; 4 ca lao phổi; 2 ca viêm gan C.

 1. II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỐNG DỊCH ĐÃ THỰC HIỆN TUẦN 11/2018:
 2. 1. Công tác chống dịch:

-  Tổ chức diệt lăng quăng, rải Abate, phun hóa chất diệt muỗi phòng chống dịch bệnh SXH, bệnh do vi rút Zika tại phường  P.6, P.13, P.15 Đã sử dụng 8,5 lít Perado 50Ec, 15 kg Abate.

-  Về công tác kiểm soát điểm nguy cơ:

+  Thực hiện giám sát điểm nguy cơ định kỳ, đã kiểm tra được 98 điểm, trong đó 3 điểm có lăng quăng, cập nhật 11 điểm.

+  Phường 06  kiểm tra 4 điểm nguy cơ tại khu phố 6 gồm 1 nhà thờ, 1 trường học, 2 nhà dân, không có lăng quăng.

+  Phường 13 kiểm tra 8 điểm nguy cơ tại khu phố 7, 8, 9  gồm 6 CTXD,  2 nhà trọ. không có lăng quăng.

+  Phường 15 kiểm tra 14 điểm nguy cơ tại khu phố 5,8, 10 gồm 2 nghĩa trang, 4 chùa, 7 nhà trọ, 2 khu đất trống không có lăng quăng.

  + Khoa KSBT, TYT phường 11 kiểm tra 3 điểm nguy cơ. Trong đó 2 điểm có lăng quăng (địa chỉ 4 Phạm Phú Thứ và 48 Bảy Hiền). đoàn đã lập biên bản và tái kiểm tra.

   * Đính kèm phụ lục BC kiểm tra điểm nguy cơ.

 1. 2. Các hoạt động trọng tâm khác trong tuần:

-   Khoa KSBT và 15 phường tăng cường kiểm tra điểm nguy cơ, tái kiểm tra những điểm nguy cơ còn có lăng quăng, giám sát phát hiện ca bệnh (nếu có) và kiểm tra, giám sát các điểm nguy cơ và hướng dẫn cộng đồng diệt lăng quăng, diệt muỗi phòng bệnh SXH tại ổ dịch phường 6, P.13, P.15.

-  Khoa KSBT, TYT phường 15 khảo sát côn trùng sau xử lý lần 2 dọc 2 bờ kênh Tân trụ - Hy tại khu phố 3, 4.

 

 1. 3. Tổng hợp kết quả xử phạt theo Nghị định số 176/2013/NĐ-CP Năm 2018:

Phường

P. 1

P. 2

P. 3

P.4

P.5

P.6

P.7

P.8

P.9

P.10

P.11

P.12

P.13

P.14

P.15

Tổng cộng

Tuần 11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Đoàn quận lập biên bản xử phạt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Đoàn phường lập biên bản xử phạt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Cộng dồn năm  2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

 

III. HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM  SẼ TRIỂN KHAI TUẦN 12/2018:

 1. 2. Thực hiện kế hoạch số 40/KH- UBND-VX ngày 13 tháng 2 năm 2018 về kế hoạch chủ động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn quận năm 2018.
 2. 2. Tiếp tục thực hiện công văn số 9713/SYT- NVY ngày 23/11/2017 của Sở Y tế và về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân.
 3. 3. Thực hiện công văn số 1131/SYT-NVY ngày 23/02/2018 của Sở Y tế và công văn số 110/TTYT ngày 12/3/2018 của Trung tâm y tế quận Tân Bình về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin sởi trong tiêm chủng thường xuyên.
 4. 4. Triển khai kế hoạch số 23/KH-TTYT và kế hoạch số 24/KH-TTYT ngày 21/3/2018 của Trung tâm y tế quận Tân Bình về Tiêm chủng mở rộng và phòng chống dịch, bệnh sốt xuất huyết năm 2018.
 5. 5. Tham mưu UBND quận kế hoạch phòng chống bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn quận Tân Bình.
 6. 6. Khoa KSBT và 15 phường tăng cường kiểm tra điểm nguy cơ, tái kiểm tra những điểm nguy cơ còn có lăng quăng, giám sát phát hiện ca bệnh (nếu có) và kiểm tra, giám sát các điểm nguy cơ và hướng dẫn cộng đồng diệt lăng quăng, diệt muỗi phòng bệnh SXH tại ổ dịch phường 3, P.5, P.11, P.15.
 7. 6. Tổ chức kỳ họp giao ban BCĐ phòng chống dịch bệnh quận Tân Bình quý I/2018.