I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TUẦN 10/2018 (từ 05/03/2018 - 11/03/2018):

 1.  1. Bệnh sốt xuất huyết: Tuần 10/2018 có 6 ca bệnh tăng 3 ca so với tuần 9/2018. Có 1 ca học tại lớp 7 trường Trường Chinh P.12. Cộng dồn so với tuần 10/2017 giảm 56,48% ( 37 /85); Không có tử vong.

Ca  bệnh

P. 1

P. 2

P. 3

P.4

P.5

P.6

P.7

P.8

P.9

P.10

P.11

P.12

P.13

P.14

P.15

Tổng cộng

Tháng 1

1

1

0

3

1

2

0

0

0

3

0

0

5

0

1

17

Tháng 2

0

1

0

0

0

0

0

1

0

2

0

0

3

1

3

11

Tuần 9

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

3

Tuần 10

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

6

Cộng dồn năm  2018

1

2

1

4

1

2

0

2

1

6

1

1

8

2

5

37

                            

Ghi chú:   Trong tuần ghi nhận được số ca khám theo dõi SXH ngoại trú tại bệnh viện Tân Bình, các bệnh viện khác trong tuần là 3 ca bệnh. (Cộng dồn 31 ca bệnh).

 

 1. 2. Bệnh do vi rút Zika: Tuần 10/2018 không có ca bệnh.
 2. 3. Bệnh tay chân miệng: Tuần 8, tuần 9/2018, tuần 10 không có ca bệnh. Cộng dồn so với tuần 10/2017 giảm 16.67% (5/6); Không có tử vong.

Ca  bệnh

P. 1

P. 2

P. 3

P.4

P.5

P.6

P.7

P.8

P.9

P.10

P.11

P.12

P.13

P.14

P.15

Tổng cộng

Tháng 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

Tháng 2

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

3

Tuần 9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cộng dồn năm  2018

0

1

0

0

0

0

0

0

1

2

0

0

0

0

1

5

 

 1. 4. Các loại dịch bệnh khác (cộng dồn): Sởi: 0 ca; ho gà: 0 ca; tiêu chảy: 0 ca; quai bị: 0 ca; Thủy đậu: 1 ca; rubella: 0 ca; lỵ trực trùng: 0 ca; viêm não virut: 0 ca; viêm gan A: 0 ca; Cúm AH5N1: 0 ca; H7N9: 0 ca; H1N1: 0 ca; viêm màng não do siêu vi: 0 ca; thương hàn: 1 ca; sốt rét: 0; uốn ván 0 ca; não mô cầu: 0 ca; tiêu chảy cấp: 0 ca; 0 ca viêm cầu lợn; 0 ca sốt rét. 0 ca cúm. 0 ca .Sốt phát ban: 2 ca; viêm gan B: 1 ca; 4 ca lao phổi; 2 ca viêm gan C.
 2. II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỐNG DỊCH ĐÃ THỰC HIỆN TUẦN 10/2018:
 3. 1. Công tác chống dịch:

-  Tổ chức diệt lăng quăng, rải Abate, phun hóa chất diệt muỗi phòng chống dịch bệnh SXH, bệnh do vi rút Zika tại phường  P.6, P.13, P.15 Đã sử dụng 7.5 lít Perado 50Ec, 50 kg Abate.

-  Về công tác kiểm soát điểm nguy cơ:

+  Thực hiện giám sát điểm nguy cơ định kỳ, đã kiểm tra được 108 điểm, trong đó 3 điểm có lăng quăng, xóa 15 điểm, cập nhật 10 điểm.

+  Phường 06  kiểm tra 4 điểm nguy cơ tại khu phố 6 gồm 1 nhà thờ, 1 trường học, 1nhà dân không có lăng quăng.

+  Phường 13 kiểm tra 8 điểm nguy cơ tại khu phố 7, 8, 9  gồm 6 CTXD, 2 nhà trọ. Trong đó 3 CTXD có lăng quăng (địa chỉ 406/2 , 406/6  và  406/45-47 Cộng Hòa ) đã lập biên bản và tái kiểm tra.

+  Phường 15 kiểm tra 22 điểm nguy cơ tại khu phố 4 gồm 9 trường học, 3 cơ sở mua bán đồ cũ, 1 miếu, 4 cơ sở may, 2 khu đất trống,  3 quán càfe không có lăng quăng.

   * Đính kèm phụ lục BC kiểm tra điểm nguy cơ.

 1. 2. Các hoạt động trọng tâm khác trong tuần:

- Tham dự lớp tập huấn giám sát, điều tra, lấy mẫu bệnh trong chương trình tiêm chủng năm 2018 tại TTYTDP Thàn phố.

- Tham dự lớp tập huấn thống kê báo cáo phần mềm thông tư 54/2015/TT-BYT do Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế tổ chức.

- Khoa KSBT phối hợp cùng TYT phường 15 khảo sát côn trùng trước và sau xử lý lần 1 dọc 2 bờ kênh Tân trụ - Hy tại khu phố 3, 4.

 1. 3. Tổng hợp kết quả xử phạt theo Nghị định số 176/2013/NĐ-CP Năm 2018:

Phường

P. 1

P. 2

P. 3

P.4

P.5

P.6

P.7

P.8

P.9

P.10

P.11

P.12

P.13

P.14

P.15

Tổng cộng

Tuần 10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Đoàn quận lập biên bản xử phạt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Đoàn phường lập biên bản xử phạt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Cộng dồn năm  2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

 

III. HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM  SẼ TRIỂN KHAI TUẦN 11/2018:

 1. 1. Thực hiện kế hoạch số 40/KH- UBND-VX ngày 13 tháng 2 năm 2018 về kế hoạch chủ động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn quận năm 2018.
 2. 2. Tiếp tục thực hiện công văn số 9713/SYT- NVY ngày 23/11/2017 của Sở Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân.
 3. 3. Thực hiện công văn số 1131/SYT-NVY ngày 23/02/2018 của Sở Y tế về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin sởi trong tiêm chủng thường xuyên.
 4. 4. Tham mưu UBND quận kế hoạch phòng chống bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn quận Tân Bình.
 5. 5. Thực hiện công văn số 110/TTYT ngày 12/3/2018 của Trung tâm y tế quận Tân Bình về việc tăng cường tiêm vắc xin sởi tiêm chủng thường xuyên.
 6. 6. Khoa KSBT và 15 phường tăng cường kiểm tra điểm nguy cơ, tái kiểm tra những điểm nguy cơ còn có lăng quăng, giám sát phát hiện ca bệnh (nếu có) và kiểm tra, giám sát các điểm nguy cơ và hướng dẫn cộng đồng diệt lăng quăng, diệt muỗi phòng bệnh SXH tại ổ dịch phường 6, P.13, P.15.
 7. 7. Khoa KSBT, TYT phường 15 khảo sát côn trùng sau xử lý lần 2 dọc 2 bờ kênh Tân trụ - Hy tại khu phố 3, 4.
 8. 8. Tiếp tục hoạt động phòng chống dịch bệnh tại trường học trên địa bàn quận.