Nhằm chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26/3/1931 – 26/3/2018 và để tạo sức lan tỏa trong toàn đoàn về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, sáng ngày 26/3/2018 tại buổi chào cờ đầu tuần cả đơn vị, Chi đoàn TTYT tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo chỉ thị 05-CT/TW. Bí thư chi đoàn Nguyễn Trung Hiếu đã trình bày chủ đề về tư tưởng của Bác Hồ với việc giáo dục thanh niên, những chủ nhân tương lai của đất nước.
Nội dung sinh hoạt nhấn mạnh:
      Hồ Chủ tịch đã dành rất nhiều tâm huyết cho việc tổ chức, dẫn dắt các thế hệ thanh niên đến với cách mạng, tham gia vào quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bác Hồ cũng dành nhiều sự quan tâm giáo dục thanh niên phải thường xuyên rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng: Cần, kiệm, liêm, chính; chí công, vô tư.
     Bác khuyên thanh niên không được ngại khó khăn, gian khổ, không nề nguy hiểm trong công tác, học tập, chiến đấu. Thanh niên phải ra sức rèn luyện đạo đức cách mạng để phụng sự Tổ quốc, hết long phục vụ nhân dân. Dù ở thời đại nào, thanh niên cũng phải không ngừng vươn lên, phấn đấu, rèn luyện để thật sự là đội quân chủ lực của cách mạng, là người luôn đi đầu trong mọi công việc với khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có. Việc gì khó thanh niên làm”.
  Bên cạnh đó, Người còn yêu cầu mỗi đoàn viên, thanh niên cần phải chống tâm lý tự ti, tự lợi, chỉ lo vun vén cho lợi ích riêng và sinh hoạt riêng của mình, chống tâm lý ham sung sướng và tránh khó nhọc, chống thói xem khinh lao động, nhất là lao động chân tay... đó là những thói xấu kìm hãm chí tiến thủ của đoàn viên, thanh niên.
Đoàn viên thanh niên Trung tâm y tế quyết tâm thực hiện 2 tiêu chí, chuẩn mực đạo đức, phấn đấu rèn luyện năm 2018 của Trung tâm y tế quận đã được xây dựng:

- Tiêu chí 1. Cống hiến hết lòng vì sức khỏe cho nhân dân.

- Tiêu chí 2. Lãnh đạo dân chủ; nêu gương đoàn kết; làm việc khoa học.

 Đồng thời, BCH Chi đoàn kêu gọi 100% ĐVTN tình nguyện, tham gia thực hiện tốt phong trào "Năm Thanh niên - 2018”, với các nội dung, hoạt động, tiêu chí rèn luyện, học tập, thi đua trong Tháng Thanh niên từ ngày 26/3/2018 do Đảng uỷ, Ban lãnh đạo TTYT quận và tổ chức Đoàn TNCS HCM các cấp phát động với kết quả cao nhất.

Các bạn trẻ của Trung tâm y tế quận hứa luôn nêu cao ý thức được trách nhiệm, quyền lợi của mình, ra sức rèn luyện, học tập nâng cao mọi mặt trình độ, kiến thức trong công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, làm chủ khoa học công nghệ, đặc 
biệt là trau dồi, tu dưỡng đạo đức, trở thành những người “vừa hồng vừa chuyên” như lời Bác dạy.
1. Giang day thuc nghiem ( 11-04-2018 )