Lịch phun hóa chất tuần 14

Loại sự kiện : Thông báo
Ngày niêm yết : 06-04-2018

Noi dung lich phun hoat chat
1. Qui trinh ( 11-04-2018 )

Sự kiện mới nhất

Thư mời tết 2018
Thư mời tham dự hội thảo
Khoa 01
Lịch phun hóa chất tuần 14
Lịch tiêm chủng mở rộng