Thư mời tham dự hội thảo

Loại sự kiện : Thư mời
Ngày niêm yết : 06-04-2018

TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN TÂN PHÚ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TPCHM, ngày .......  tháng ........ năm ............

 

 


THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO

Kính gửi: Các cán bộ, giáo viên, các sinh viên đang học tập nghiên cứu trong lĩnh vực CNTT.

         Nhằm mục đích giới thiệu cho học sinh, sinh viên hiện đang theo học chuyên ngành Công nghệ thông tin (CNTT tại Đại học Thái Nguyên về hệ thống các chứng chỉ quốc tế; các khoá đào tạo quản trị mạng, quản trị hệ thống và an ninh, bảo mật thông tin của các công ty hàng đầu về CNTT như: Microsoft, Cisco…Trung tâm Công nghệ thông tin- Đại học Thái Nguyên tiến hành tổ chức buổi hội thảo “Giới thiệu hệ thống chứng chỉ và các khóa học Quản trị mạng quốc tế tại ITC”.

          Buổi giới thiệu có sự tham dự và trình bày của giảng viên, chuyên gia đào tạo CNTT của Trung tâm đào tạo VNexpert Hà Nội. Đây sẽ là cơ hội tốt cho các học sinh, sinh viên của nhà trường có một cái nhìn tổng quan về các hệ thống chứng chỉ quốc tế về CNTT hiện nay, cũng như nắm bắt được các yêu cầu,mục đích của hệ thống các chứng chỉ này.

Thời gian: 

Địa điểm: .

Xin trân trọng cảm ơn ./.

 

GIÁM ĐỐC

  (đã ký)

 

Sự kiện mới nhất

Thư mời tết 2018
Thư mời tham dự hội thảo
Khoa 01
Lịch phun hóa chất tuần 14
Lịch tiêm chủng mở rộng