Lịch công tác

Loại sự kiện : Lịch trình
Ngày niêm yết : 02-04-2018

Lịch công tác tuần cơ quan Sở Y tế (Từ 02/4/2018 đến 08/4/2018)

 

Ngày

Buổi

Thời gian

Chủ trì

Nộidung công việc

Thành phần

Địa điểm

 

T. Hai

02/4

Trực lãnh đạo: Ths. Trần Thị Hồng Huyên – Trưởng Phòng TCCB

Sáng

 

 

Bs. Thượng

Đi học Lớp An Ninh Quốc Phòng (từ ngày 19/3 đến 06/4/2018)

 

Quận 12

7g30

 

Chào cờ đầu tuần

CBCC cơ quan SYT, KHTC c.bị chuyên đề

Sân SYT

7g30

 

Thông tin nhanh quản lý ngành

NVD c.bị, VPS mời họp

P0.2

8g30

 

Thẩm định DMKT

NVY c.bị và mời họp

P4.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

15g

Bs. Bỉnh

Họp giao ban SYT

BGĐ, các phòng ban chức năng

P1.4

 

 

Họp Ban Giám đốc

 

P1.4

18g

 

Lớp Trung cấp Chính trị

 

Hội trường lầu 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T. Ba

03/4

Trực lãnh đạo: Ths. Trần Minh Thái – Phó Trưởng Phòng TCCB

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

14g

Ths. Biết

Họp Kế hoạch hậu kiểm TTB Y tế

KHTC c.bị và mời họp

P1.4

14g

Bs. Thượng

Họp tổ xây dựng phần mềm tra cứu nơi KCB

NVY c.bị và mời họp

P0.2

15g

Bs. Hưng

Họp Chi bộ TCCB

 

P0.2

 

 

 

 

 

 

T.Tư

04/4

Trực lãnh đạo: Ths. Nguyễn Thị Minh Khanh – Phó Trưởng Phòng TCCB

Sáng

9g

Bs. Bỉnh

Tiếp công dân

Thanh tra c.bị và mời họp

P1.6

9g

Bs. Hưng

Dự kiểm tra sát hạch công chức không qua thi tuyển

 

Sở Nội vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

13g30

 

Thẩm định DMKT PKĐK và Bệnh viện

NVY c.bị và mời họp

P0.2

14g

Bs. Hưng

Họp giao ban khối Y tế dự phòng

NVY c.bị và mời họp

Hội trường lầu 4

 

 

 

 

 

18g

 

Lớp Trung cấp Chính trị

 

Hội trường lầu 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.Năm

05/4

Trực lãnh đạo: Bs. Nguyễn Ngọc Duy – Trưởng Phòng NVY

Sáng

8g

Ths. Biết

Giám sát công trường BV Ung bướu cơ sở 2

KHTC cùng dự

Quận 9

8g

 

Dự Buổi khảo sát của Ban Kinh tế ngân sách

KHTC c.bị và cùng dự

UBND TP

8g

 

Họp nghe báo cáp tiến độ thực hiện các BV

KHTC c.bị và cùng dự

UBND TP

11g

Bs. Thượng

Hoàn chỉnh tài liệu hướng dụng sử dụng kháng sinh

NVY c.bị và mời họp

P0.2

 

 

 

 

 

Chiều

14g

Bs. Hưng

Họp Dự án CDC

VPS, NVY c.bị và mời họp

P1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.Sáu

06/4

Trực lãnh đạo: Bs. Vương Anh Tài – Phó Trưởng Phòng NVY

Sáng

8g

 

Đánh giá chất lượng PKĐK

04 tổ

 

8g

Bs. Hưng

Dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện công tác phòng, chống lao tại TPHCM

NVY c.bị và mời họp

Hội trường lầu 4

 

 

 

 

 

Chiều

14g

Bs. Hưng

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan SYT

 

P1.4

18g

 

Lớp Trung cấp Chính trị

 

Hội trường lầu 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.Bảy 07/4

Trực lãnh đạo: - Bs. Nguyễn Hữu Hưng – Phó Giám đốc

- Bs. Nguyễn Thị Thoa – Phó Trưởng Phòng NVY

C.nhật 08/4

Trực lãnh đạo: - Bs. Nguyễn Hữu Hưng – Phó Giám đốc

- Ths. Đinh Thị Liễu – Trưởng Phòng KHTC

 

Sự kiện mới nhất

Thư mời tết 2018
Thư mời tham dự hội thảo
Khoa 01
Lịch phun hóa chất tuần 14
Lịch tiêm chủng mở rộng